Malawi-Cichliden

Wetenswaardigheden:

Deze rotscichliden houdt men het best in een bak met rotsconstructies die achterin tot de waterspiegel reiken. Omdat alle soorten muilbroeders zijn, hebben ze geen holen nodig om eieren af te zetten. Men dient de stenen wel zo te stapelen dat er doorgangen ontstaan.

Water:

Alle Malawi-cichliden hebben matig hard tot hard, basisch water nodig (pH 7,5-9).
Geen kienhout gebruiken, omdat daardoor het water wordt aangezuurd.

Labidochromis spec. "Yellow"
terug