Grondels

Wetenswaardigheden:

De Grondelachtigen zijn met ca. 2000 soorten één van de grootste visgroepen.
Het lichaam is meestal langgestrekt en weinig zijdelings samengedrukt.

Water:

Matig hard tot hard water met neutraal tot basisch karakter.

Tateurndina ocellicauda terug