Killivissen

Wetenswaardigheden:

De dieren bewonen in de natuur meestal stilstaande of langzaam stromende, ondiepe wateren. In het aquarium hebben de meeste soorten een dichte beplanting nodig, een donkere bodem, getemperd licht van bovenaf en geen stroming.
Omdat killivisjes goed kunnen springen moet men de bak goed dicht houden.

Water:

Op enkele uitzonderingen na houden de meeste soorten van zacht en licht zuur water (pH 6-7).

Aphyosemion striatum
terug