Meervallen

Wetenswaardigheden:

Meervallen vormen een van de soortenrijkste visgroepen. Ze komen wereldwijd voor in zoet water, in de meest uiteenlopende biotopen. Meervallen zijn ideale vissen voor de gezelschapsbak.

Water:

Bijna alle soorten voelen zich thuis in zacht tot matig hard en licht zuur water (pH 6-7).
Voor de meeste soorten is echter hard en licht basisch water ook geen probleem.

Leoparacanthicus galaxias terug